Organismes

Portals

Novetats Life Tecmine

Ves enrere Resultats de supervivència i creixement de les plantes en el projecte LIFE TECMINE

Resultats de supervivència i creixement de les plantes en el projecte LIFE TECMINE

La restauració de la coberta vegetal de la mina Fortuna s'ha dut a terme a partir de la definició d'Unitats de Restauració caracteritzades per diferències en aspectes abiòtics com el pendent, l'orientació o el tipus de substrat.

Dins de cada Unitat s'ha realitzat el seguiment dels indicadors més adequats per a avaluar la idoneïtat de les tècniques emprades i les condicions ecològiques de l'ecosistema restaurat.

Indicadors com la supervivència, el creixement i l'activitat reproductiva s'han mesurat durant més de dos anys amb campanyes bianuals que han permés una sèrie de dades suficient per a extraure conclusions rellevants respecte al projecte, i molt útils per al sector de la restauració de mines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS:

- Els resultats de supervivència poden considerar-se positius, amb taxes de supervivència elevades (75% de mitjana després de 2,5 anys), comparat amb resultats trobats en la literatura i experiències prèvies del CEAM.

- Els resultats relatius al creixement en altura i diàmetre basal també mostren un adequat establiment i desenvolupament de les espècies introduïdes. Destaquen els resultats de les espècies de creixement lent que han respost molt positivament a les tècniques de preparació del terreny i milloradores del sòl com les esmenes orgàniques i les microconques.

- Quant a l'activitat reproductiva, es destaca la primerenca activació d'aquesta capacitat amb l'aparició de flors i fruits, i en alguns casos el desenvolupament de noves plàntules, en diverses espècies el que indica el correcte establiment de les plantes i les bones condicions ecològiques a més de propiciar les interaccions amb la fauna.

 


Es pot consultar l'estudi complet i les recomanacions de l'equip del CEAM en el document 

 

Veure més notícies

Logo Life Tecmine

Socis

Socios LIFE TECMINE

Entitats col·laboradores

Entidades colaboradoras LIFE TECMINE

Avís

 Avís

El projecte LIFE TECMINE i el contingut d'aquesta pàgina web han sigut finançats amb el suport del Programa LIFE de la Unió Europea.

*Aquesta publicació [comunicació] reflecteix únicament les opinions de els/les autors/es, i la Comissió no es fa responsable de l'ús que puga fer-se de la informació ací continguda.

agenda

Multimèdia