Organismes

Portals

Novetats Life Tecmine

Ves enrere Experts en restauració de mines participen en el LIFE TECMINE

Experts en restauració de mines participen en el LIFE TECMINE

El passat 21 i 22 de març, València va acollir a experts en diferents camps de la restauració de mines, de renom internacional, en el marc del projecte LIFE TECMINE.

Aquest projecte, finançat per la Comissió Europea, pretén demostrar la viabilitat tècnica, econòmica, ambiental i social de tècniques de restauració mineres innovadores, duent a terme la restauració ambiental de la mina Fortuna situada en el terme municipal d'Ademús.

El panell d'experts celebrat el passat mes és una de les primeres accions del projecte. L'objectiu d'aquesta acció és generar un debat des d'una perspectiva multidisciplinària quant a l'adequada aplicació de les tècniques que es pretenen posar en pràctica per a la restauració de la mina Fortuna.

Els experts convidats van ser:

  • Guillermo Tardío Cerrillo, de la Universitat Politècnica de Madrid, especialista en projectes d'estabilització de riberes i talusos.
  • Mariano Moreno de las Heras, del CSIC, especialista en restauració geomorfològica, hidrològica i ecològica d'ecosistemes degradats.
  • Ramón Vallejo Calzada, de la Universitat de Barcelona y CEAM, especialista en les relacions sòl-planta en l'àmbit mediterrani i la seua relació amb el canvi climàtic i altres pertorbacions dels ecosistemes.
  • Klara Rehounkova, de la Universitat de České Budějovice en la República Txeca, especialista en restauració vegetal de pedreres.
  • Dan Ryan, educador i consultor independent, especialista en la integració dels aspectes socials en zones amb activitat minera.

El primer dia de treball va consistir en la visita a la mina que es va a restaurar, amb l'objectiu d'explicar als especialistes els diferents treballs i tècniques proposats en el projecte. El segon dia es va dedicar a conferències que van impartir els experts, que va donar lloc a un interessant i intens debat entre socis i especialistes sobre possibles limitacions de les tècniques propostes i possibles solucions alternatives.

No solament es van abordar les tècniques, sinó que també es va parlar de l'aspecte social, ja que l'èxit del projecte radica tant en la correcta restauració dels terrenys, com en l'acceptació del projecte per part de la població local on se situa la mina.

Les aportacions dels experts i les conclusions obtingudes serviran per a revisar i millorar el disseny dels projectes de restauració geomorfològica del terreny i de restauració de la coberta vegetal, en els quals estan treballant els socis del projecte. A més, es podrà millorar la relació entre la població local i el projecte, amb noves iniciatives de comunicació i participació social.

El pròxim estiu comença el treball de moviment de terres i s'espera tenir la restauració finalitzada al febrer de 2019. No obstant açò, el projecte continuarà fins a novembre de 2021, amb treballs de monitoreo, publicació de documents i activitats de difusió i participació ciutadana.

Visita de campo a la mina objeto de restauración en el proyecto LIFE TECMINE

Visita de camp a la mina objecte de restauració en el projecte LIFE TECMINE. Explicacions de la tècnica de restauració geomorfològica que es va a implementar.

Socios del proyecto y especialistas durante la visita de campo del Panel de Expertos del LIFE TECMINE.

Socis del projecte i especialistes durant la visita de camp del Panell d'Experts del LIFE TECMINE.

Presentación de la jornada de conferencias por el Director General de Medio Natural y Evaluación Ambiental

Presentació de la jornada de conferències pel Director General de Medi Natural i Avaluació Ambiental

Debate final entre el equipo técnico del proyecto y especialistas invitados sobre las técnicas y el aspecto social del proyecto.

Debat final entre l'equip tècnic del projecte i especialistes convidats sobre les tècniques i l'aspecte social del projecte.

Avís

 Avís

El projecte LIFE TECMINE i el contingut d'aquesta pàgina web han sigut finançats amb el suport del Programa LIFE de la Unió Europea.

*Aquesta publicació [comunicació] reflecteix únicament les opinions de els/les autors/es, i la Comissió no es fa responsable de l'ús que puga fer-se de la informació ací continguda.