Organismes

Portals

Novetats Life Tecmine

Ves enrere Finalitzen les obres de restauració del projecte LIFE TECMINE

Finalitzen les obres de restauració del projecte LIFE TECMINE

El projecte LIFE TECMINE restaura la mina Fortuna a Ademús, posant en pràctica diferents tècniques que ens permetran comprovar si ofereixen millors resultats que altres tècniques empleades tradicionalment.

Després de 7 mesos d'obres, per fi, podem mostrar com han quedat les zones restaurades.

ABANS

DESPRÉS

La restauració pas a pas

Reconstrucció de la topografía

Es construeixen les noves formes del terreny aplicant el mètode GeoFluv™, que copia les formes del paisatge i la forma en què l'aigua discorre per vessants, tàlvegs i barrancs.

Amb aquest mètode s'aconsegueix un terreny més estable enfront de l'erosió i integrat en el paisatge.

Aquesta tècnica empra la mateixa maquinària que per a l'extracció de minerals. No obstant açò, és necessària formació específica per al personal tècnic i operaris.

Veure video del Testimoniatge d'Antonio, maquinista de Sibelco.

Veure video de l'entrevista al personal tècnic.

Llegir l'entrevista a Nicholas Bugosh, creador del mètode GeoFluv™

Llegir l'article: En qué consisteix el mètode GeoFluv™?

Berma-Talús

S'estabilitza el talús, mitjançant tècniques de bioingeniería. Es col·loca manta orgànica per a prevenir la possible erosió en el talús i es planten espècies adequades per a aquesta zona.

Reconstrucció del sòl vegetal

Tras la explotación, el suelo que queda no tiene la composición adecuada para albergar vegetación.

Després de l'explotació, el sòl que queda no té la composició adequada per a albergar vegetació.

Per a millorar el sòl, s'aporta matèria orgànica procedent de residus compostats d'altres activitats:

  • Llots d'aigües residuals compostats produïts per GLOBAL OMNIUM.
  • Compost d'alpechín, procedent d'os d'oliva (cedits per LIFE REGROW)
  • Restes vegetals de tractaments selvícolas procedents de muntanyes properes (cedits pel Servei d'Ordenació i Gestió Forestal de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).

Preparació del terreny per a la plantació i espècies plantades

Després de l'estès del compost, s'ha realitzat sembra amb espècies herbàcies, que fixarà el sòl, millorarà la qualitat del mateix i el prepararà per a albergar vegetació de major grandària en un futur.

Posteriorment, s'ha realitzat aclotament mecanitzat i s'han construït micro-conques, de forma manual, que faciliten la recollida d'aigua de pluja per a les plantes.

S'han plantat 31 espècies diferents, amb característiques apropiades per a adaptar-se a les noves condicions ambientals.

En total, s'han creat 8 hàbitats nous. Dels quals, 3 són hàbitats prioritaris de l'Annex I de la Directiva Hàbitats.

Finalment, les restes vegetals de tractaments selvícolas astellats s'han distribuït en cordons per a frenar la possible erosió de la nova morfologia del terreny.

Llegir l'article: Noves tècniques de preparació del terreny en el LIFE TECMINE

Llacuna permanent

En la mina Fortuna s'ha creat, de forma natural, una llacuna. En aquesta zona, s'han plantat espècies pròpies de la vegetació de ribera i aquàtica.

A causa de les escasses pluges estivals del clima mediterrani, aquesta zona és de vital importància per a la supervivència de la fauna i l'establiment de vegetació associada a les zones humides.

I, ara què?

Una vegada realitzats tots aquests treballs de restauració de les diferents zones de la mina, en els pròxims dos anys anem a dur a terme un seguiment de l'evolució de la topografia, els nivells d'erosió i sediments, la supervivència i el creixement de les plantes, la qualitat del sòl, la biodiversitat, la captura de carboni per part de la vegetació i l'establiment de fauna.

Està tot preparat perquè el nou ecosistema que hem creat funcione per ell mateix.

Les herbàcies ja estan germinant, i la fauna està començant a recolonizar la zona.

Tarabilla comú

Rana perezi

Petxada de rabosa

Amb els resultats obtinguts dels treballs de restauració i del seguiment, anem a elaborar guies tècniques per als professionals del sector públic i privat. Aquestes guies arreplegaran les recomanacions i bones pràctiques en les tècniques de restauració ecològica que hem posat en pràctica.

Estem construint un itinerari didàctic per la mina, totalment accessible, on podràs conèixer el projecte i les zones restaurades a través dels 6 panells interpretatius que recorren la ruta.

A més, estem preparant activitats per a la població local, tallers per a xiquets, jornades tècniques per als professionals del sector, xarrades per a estudiants (futurs professionals de la restauració), per a donar a conèixer el projecte, les guies tècniques i els resultats obtinguts.

Aquest nou espai, a més d'albergar un nou ecosistema, podrà albergar nous usos socials i recreatius.

Hem creat un nou espai per a tots, només faltes tu.

Et convidem a que formes part de la història de LIFE TECMINE

Avís

 Avís

El projecte LIFE TECMINE i el contingut d'aquesta pàgina web han sigut finançats amb el suport del Programa LIFE de la Unió Europea.

*Aquesta publicació [comunicació] reflecteix únicament les opinions de els/les autors/es, i la Comissió no es fa responsable de l'ús que puga fer-se de la informació ací continguda.