Organismes

Portals

Novetats Life Tecmine

Ves enrere Treballant en xarxa: L'intercanvi de coneixement és clau en els projectes LIFE

Treballant en xarxa: L'intercanvi de coneixement és clau en els projectes LIFE

El passat dia 8 d'abril va tenir lloc una reunió entre projectes LIFE dedicada a l'intercanvi de coneixement i la consolidació de futures col·laboracions entre projectes.

La reunió va tenir lloc en les instal·lacions de la mina FORTUNA (Ademús) on es van presentar 5 projectes, incloent el projecte LIFE TECMINE, tots relacionats amb la restauració del medi natural (restauració de mines, rius i basses d'alpechín):

  • LIFE ECOQUARRY
  • LIFE ECORESTCLAY
  • LIFE REGROW
  • ECOMED

En la jornada van participar tècnics de l'administració pública, universitats i empreses, dedicades d'una manera o una altra a conservar el capital natural que ens envolta i que ens ajuda en la lluita contra el canvi climàtic i l'adaptació dels ecosistemes al mateix.

La reunió va ser molt positiva i fructífera on, a més de conèixer les tècniques i conclusions dels diferents projectes, es va reflexionar sobre la necessitat d'avançar en restauració de mines i les oportunitats que existeixen avui dia emprant residus orgànics d'altres activitats que permeten millorar el sòl i, per tant, dur a terme la restauració ecològica de les zones afectades.

Una de les conclusions de la reunió va ser que el SÒL és un element clau en restauració.

També es va destacar la necessitat que aquest avanç ha d'anar acompanyat o fins i tot liderat per les administracions públiques que, avui dia, es troben tan limitades en recursos.

En el cas concret de la restauració de mines en l'àmbit forestal, tots els presents coincidien que restauració i explotació han de ser un TOT i que, si es planifica des del principi, existeixen tècniques de restauració eficients tant des del punt de vista tècnic com econòmic que garanteixen una major harmonia entre mineria i medi ambient.

Després de la reunió tots els assistents van visitar la restauració del projecte LIFE TECMINE, on va continuar l'intercanvi de coneixement. Els assistents van valorar molt positivament la possibilitat de veure in situ tots els aspectes esmentats durant la reunió.

Des de l'equip TECMINE, organitzador de la jornada, hem obtingut algunes conclusions per a millorar la productivitat i resultats d'aquestes reunions:

  • Limitar el nombre de projectes participants a un màxim de 6.
  • Incloure temps destinat al diàleg i la reflexió.
  • Incloure visita de camp on veure la teoria posada en pràctica.

"Esperem que aquesta col·laboració ens permeta seguir aprenent i trobar noves oportunitats per a avançar junts en aquests temes".

Avís

 Avís

El projecte LIFE TECMINE i el contingut d'aquesta pàgina web han sigut finançats amb el suport del Programa LIFE de la Unió Europea.

*Aquesta publicació [comunicació] reflecteix únicament les opinions de els/les autors/es, i la Comissió no es fa responsable de l'ús que puga fer-se de la informació ací continguda.