Novetats

Ves enrere Pla Especial de l'Àrea Logística de Sagunt

Pla Especial de l'Àrea Logística de Sagunt

S'inicia el període d'informació pública de la nova proposta de Pla Especial de l'Àrea Logística de Sagunt (València) resultant de les modificacions introduïdes, a informació pública, per un termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en aplicació de l'article 55.6 del Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny.

Publicació DOGV

El document complet pot consultar-se ací (05_Pla Especial Àrea Logística de Sagunt (Juny 2022))