Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS - CAÇA I PESCA CONTINENTAL

Ves enrere CALENDARI DE LES PROVES D'APTITUD PER A L'OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA DE CAÇA TIPUS A I B I CURSOS D'HABILITACIÓ DE CONTROL DE PREDADORS REALITZAT PEL CENTRE EFA LA MALVESÍA DE LLOMBAI

CALENDARI DE LES PROVES D'APTITUD PER A L'OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA DE CAÇA TIPUS A I B I CURSOS D'HABILITACIÓ DE CONTROL DE PREDADORS REALITZAT PEL CENTRE EFA LA MALVESÍA DE LLOMBAI

Per a l'obtenció de les llicències de caça tipus A i B i segons la Llei 13/2004 de Caça en la Comunitat Valenciana, per la qual el caçador ha de tenir superades o convalidades les corresponents proves d'aptitud, regulades per l'ORDRE 13/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, el centre educatiu EFA La Malvesia (Llombai) realitzarà les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça tipus A i B de la Comunitat Valenciana.

Tipus de Curs: ONLINE

Lloc de celebració: EFA La Malvesia a Llombai

Termini d'inscripció: Fins al mateix dia de començament del curs

Data d'examen: darrer dia del curs

Preu: 30€.

Dates de celebració:

 • 1er del 20 de febrer al 24 de febrer de 2023
 • 2n del 10 al 14 de abril de 2023
 • 3r del 22 al 26 de maig de 2023
 • 4t del 20 al 25 de juny de 2023
 • 5è del 4 al 8 de setembre de 2023
 • 6è del 10 al 16 d’octubre de 2023
 • 7è del 13 al 17 de novembre de 2023
 • 8è del 11 al 15 de decembre de 2023

Per a l'obtenció de l'habilitació de control de predadors i conforme al que es disposa en el Decret 188/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula la figura de guarda jurat de caça i habilitació per al control de predadors, el centre educatiu EFA La Malvesia (Llombai) realitzarà els cursos per a obtenir l'habilitació per a la realització del control de predadors d'espècies cinegètiques.

Tipus de Curs: SEMIPRESENCIAL

Lloc de celebració: Instal·lacions de EFA La Malvesia a Llombai i del vedat V-10008

Núm. participants: 15

Preu: 125€ (100€ per a alumnes i empreses col·laboradores)

Dates de celebració:

 • 1r del 23 de març al 25 de març de2023
 • 2n del 13 de novembre al 15 de noviembre de 2023

SERVEI DE CAÇA I PESCA

SERVEI DE CAÇA I PESCA

El Servei de Caça i Pesca, adscrit a la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental, exerceix les funcions previstes en l'ordenament jurídic en matèria de caça i pesca en aigües continentals.

La base dels treballs del Servei de Caça i Pesca consisteixen en la definició de les directrius per a un model d'ordenació i gestió de la caça i pesca continental dirigit a permetre aprofitaments estables i sostinguts sobre poblacions en bon estat de conservació. L'òptim estat de conservació per a les espècies tindrà com a límit aquelles densitats o nivells incompatibles amb la conservació d'altres espècies, els valors naturals i la resta d'activitats o usos en el medi natural.

Les principals línies de treball del Servei de Caça i Pesca són:

 • Seguiment de l'estat de conservació de les espècies objecte de caça i pesca. Aquest seguiment s'emporta a mitjançant estadístiques relacionades amb els aprofitaments i especialment a partir de programes de mostreig i monitoratge de la grandària de les poblacions.

 • Revisió i actualització de les normes de caça i pesca. Periòdicament han de revisar-se els períodes hàbils, llistats d'espècies objecte d'aprofitament, modalitats i tècniques permeses o prohibides, zones d'aprofitament i reserves, així com la resta de regulacions amb efectes sobre l'esforç de caça, pesca, control o foment de les poblacions objecte de caça i pesca continental.

 • Monitorització dels impactes de les poblacions d'espècies. Es realitza un seguiment de l'evolució d'indicadors relatius als impactes i riscos associats a les poblacions objecte de caça i pesca continental. Els principals impactes tenen lloc sobre l'agricultura o el trànsit i en menor mesura sobre altres espècies i activitats humanes.

 • Gestió directa d'espais i instal·lacions de titularitat pública. Aquests treballs inclouen l'ordenació, senyalització, millora d'hàbitat i organització dels aprofitaments en forma de caça i pesca en les Reserves Valencianes de Caça, Zones de Caça Controlada i Zones de Pesca Controlada. El Servei gestiona també una piscifactoria per a la cria en captivitat d'espècies objecte de pesca.

 • Vigilància epidemiològica sanitària de les poblacions objecte de caça i pesca. Conforme a un pla de vigilància epidemiològica es realitza un seguiment de les malalties, focus infecciosos i intoxicacions, i s'estableixen les mesures necessàries per a la seua prevenció i control en el medi natural i explotacions per a la cria d'espècies objecte de caça i pesca.

Ací podrà trobar una àmplia informació sobre la caça i la pesca continental en la Comunitat Valenciana i en particular sobre els procediments, normes, cartografia, estadístiques i documents tècnics desenvolupats pel Servei de Caça i Pesca.

LICITACIONS D'APROFITAMENTS

INFORMACIÓ PÚBLICA

INFORMACIÓ PÚBLICA

Listado documentos