Com es determina la salut de les nostres forests?

Com es determina la salut de les nostres forests?

En l'àmbit de la Comunitat Valenciana s'avalua l'estat de salut de les masses forestals, mitjançant un sistema de treball organitzat que implica diferents agents i eines de treball.

El primer pas és la recopilació d'informació, en segon lloc, s'analitzen les dades per a obtindre un diagnòstic i, finalment, sobre la base d'aqueix diagnòstic es planifiquen les mesures de prevenció, control i avaluació.

En resum el sistema de treball és el següent:

Sistema d'Informació i Control Fitosanitari (SIF)

A través de la informació obtinguda de les següents fonts:

1. Sistema de prospeccions fitosanitàries: els agents mediambientals recullen dades de camp cada primavera a través de fitxes. Està compost per:

 • Prospeccions fitosanitàries ordinàries (anual)
 • Prospecció fitosanitària de les forests de la Comunitat Valenciana
 • Prospecció fitosanitària de les pinedes amb perforadors de fusta
 • Prospeccions fitosanitàries extraordinàries
 • Prospeccions d'organismes de quarentena
 • Altres prospeccions

2. Sistema d'avisos (SAF), els agents mediambientals comuniquen a l'Administració Forestal qualsevol incidència relacionada amb la salut dels boscos a través del protocol establit.

3. Xarxa de seguiment de danys i de control, formada per:

 • Xarxa europea Nivell I (xarxa europea de seguiment danys en boscos)
 • Xarxa EFIVA (xarxa autonòmica d'avaluació fitosanitària de les masses forestals)
 • Xarxa MUFFET (Xarxa autonòmica de mostreig fitosanitari i forestal en ecosistemes tipus)
 • Xarxa d'Alerta Temprana (RAT)
 • Controls efectuats in situ per les 15 brigades forestals repartides en les tres províncies

Sistema de Diagnòstic

És necessari interpretar tota aquesta informació fitosanitària per a diagnosticar els problemes observats. Hi ha tres nivells en el diagnòstic:

 1. Diagnòstic realitzat pel cos d'Agents Mediambientals (més de 250 en tota la Comunitat)
 2. Diagnòstics realitzats per la Unitat Tècnica de Sanitat Forestal. (5 tècnics especialistes en Sanitat forestal).
 3. Diagnòstics realitzats pel Laboratori de Sanitat Forestal (LSF). Valguda tots els diagnòstics dels dos nivells anteriors, bé fent ús de la seua pròpia infraestructura o de la de la resta de laboratoris i investigadors especialitzats (nacionals i internacionals) amb els quals col·labora en cada cas concret.

Sistema d'Avaluació i Control

A càrrec de l'Administració Forestal, les funcions de la qual són:

 • Coordinar treballs
 • Adoptar decisions de planificació i accions de control
 • Adoptar mesures preventives
 • Avaluar els treballs realitzats