NOVETATS

Ves enrere Ajudes de gestió forestal sostenible.

Ajudes de gestió forestal sostenible.

Obert el termini de sol·licitud de les ajudes, finançades per FEADER, per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible.

Publicat el 5 de setembre de 2022 en el DOGV Nº 9420 la Resolució de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), por la qual es convoquen per a l’any 2022, les ajudes per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible.

Les ajudes són finançades per FEADER, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat Valenciana. 

Són gestionades por la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana.

El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes, a contar des de l’endemà al de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 9420, de 05/09/2022).

Tramitació i més informació:

https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18518

Enllaços relacionats:

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen, per a l'any 2022, les ajudes, finançades per FEADER, per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible. (PDF: 430 kb)

Extracte de la Resolució d'1 de setembre de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen, per a l'any 2022, les ajudes, finançades per FEADER, per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible. (PDF: 168 kb)