NOVETATS

Ves enrere Caça i altres activitats en el medi natural

Caça i altres activitats en el medi natural

L'apogeu de les activitats recreatives en el medi natural comporta la necessitat de nous hàbits i predisposició per a una coexistència plenament compatible, sense preferències en els usos i on l'única prioritat ha de ser la seguretat de les persones i el respecte.

El caçador ha de complir sense excepció les prescripcions legals en matèria de seguretat, destacant la prohibició de l'exercici de la caça amb armes a menys de 100 metres dels llocs en què s'adverteix la presència de persones alienes a la caça.

En ocasions excepcionals, el control eficaç de les poblacions de caça major requereix el tall durant la durada de la batuda de camins o sendes d'ús públic, llocs en els quals es col·loquen els caçadors armats, això prèvia autorització administrativa i senyalització en els accessos. En aquestes circumstàncies el prudent és que les persones alienes a la caça busquen zones o recorreguts alternatius.

L'ús de peces de roba de colors vistosos i un tracte cordial contribueix a la reducció de situacions de risc o conflicte, i redunda en una millor convivència amb beneficis per a totes les parts.

 

Aquestes notícies relacionades amb Caça i Pesca Continental, es reben per correu electrònic, a l'estar subscrit a la llista de distribució. Si no està subscrit i desitja rebre-les, només cal subscriure a la llista de distribució esmentada, mitjançant l'accés directe de la pàgina WEB d'inici del Servei de Caça i Pesca Continental o punxant en l'enllaç que es facilita en aquesta notícia.