NOVETATS

Ves enrere LIFE TECMINE participa en la visita al projecte LIFE RIBERMINE

LIFE TECMINE participa en la visita al projecte LIFE RIBERMINE

El projecte LIFE TECMINE, coordinat i liderat pel Servici d'Ordenació i Gestió Forestal de la Direcció General del Medi natural i Animal i finançat per la Unió Europea, està en el seu període AFTER LIFE, que comprén des de 2022 fins a maig del 2025.

La visita del 24 de maig s'emmarca en el AFTER LIFE PLAN. Durant este període, es duen a terme una sèrie d'accions divulgatives i formatives dirigides a professionals d'empreses i administracions l'objectiu de les quals és la transferència del coneixement en matèria de restauració de mines.

La visita tècnica a la mina “Santa Engracia” en Peñalén, Guadalajara, va ser organitzada per la Xarxa de Restauració de Mines i Pedreres en col·laboració amb el projecte LIFE RIBERMINE.
Durant la visita, es va observar l'estat de la restauració després de les tècniques i metodologies emprades. Les labors de restauració dutes a terme en el projecte van seguir tres fases:

  • Remodelat topogràfic del front miner (amb el mètode talús Royal) i de runars exteriors (seguint la metodologia GeoFluvTM la mateixa que es va utilitzar en el projecte LIFE TECMINE).
  • Creació de tecnosòls.
  • Mètodes avantguardistes de revegetació.

A la jornada van assistir al voltant de 40 representants de diferents empreses públiques i privades sòcies de la Xarxa de Restauració de Mines i Pedreres. La Xarxa sorgix com a resultat del projecte LIFE TECMINE gràcies als socis i col·laboradors que van participar en el projecte. És la primera xarxa d'este tipus que s'origina a Espanya i actualment engloba a més de 140 membres.