NOVETATS

Ves enrere Mitigació de danys causats per la sequera: control de perforadors del pi

Mitigació de danys causats per la sequera: control de perforadors del pi

Ja està disponible en línia informació sobre l'aplicació de l'Ordre 25/2014 per al control d'insectes perforadors dels pins: relació de municipis afectats, fullet informatiu i formulari de comunicació de tales de pins afectats per a la seua presentació a l'ajuntament corresponent.

http://www.citma.gva.es/va/web/medio-natural/control-de-insectos-perforadores-de-pinar