NOVETATS

Ves enrere PUBLICAT L'11.08.2022 LA NOVA ORDRE DE VEDES I LA RESOLUCIÓ QUE FIXA ELS PERÍODES HÀBILS I NORMES DE CAÇA A LES ZONES COMUNS PER A LA TEMPORADA 2022/2023 I S'ESTABLEIXEN REGULACIONS EN VEDATS DE CAÇA I ZONES DE CAÇA CONTROLADA PER AL PERÍODE 2022/2023.

PUBLICAT L'11.08.2022 LA NOVA ORDRE DE VEDES I LA RESOLUCIÓ QUE FIXA ELS PERÍODES HÀBILS I NORMES DE CAÇA A LES ZONES COMUNS PER A LA TEMPORADA 2022/2023 I S'ESTABLEIXEN REGULACIONS EN VEDATS DE CAÇA I ZONES DE CAÇA CONTROLADA PER AL PERÍODE 2022/2023.

Publicat el 11.08.2022 al DOGV Nº9403 la nova Ordre de Vedes i la seva Resolució de desenvolupament per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes de caça a les zones comunes per a la temporada 2022/2023 i s'estableixen altres regulacions als vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana i les mesures de control i erradicació de l'arruí, per al període 2022/2023.

Amb aquesta publicació queda derogada l'anterior Ordre de Vedes (Ordre 1/2019) i la resolució provisional publicada el 14 de juliol de 2022.