NOVETATS

Ves enrere PUBLICAT EL 04.06.2024 L'ANUNCI PEL QUAL S'INICIA EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDE 30/2016 DE REGULACIÓ DE LA PESCA RECREATIVA EN AIGÜES CONTINENTALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PUBLICAT EL 04.06.2024 L'ANUNCI PEL QUAL S'INICIA EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDE 30/2016 DE REGULACIÓ DE LA PESCA RECREATIVA EN AIGÜES CONTINENTALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Publicat el 04.06.2024 en el DOGV Núm. 9863 l'anunci de l'Acord de 10 de maig de 2024, del director general de Medi natural i Animal pel qual s'inicia el procediment administratiu per a la modificació de l'Orde 30/2016, de 31 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca recreativa en aigües continentals de la Comunitat Valenciana.