NOVETATS

Ves enrere PUBLICAT EL 14.07.2022 LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DESENVOLUPA L'ORDRE 1/2019 "DE VEDES" PER A L'INICI DE LA TEMPORADA 2022/2023

PUBLICAT EL 14.07.2022 LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DESENVOLUPA L'ORDRE 1/2019 "DE VEDES" PER A L'INICI DE LA TEMPORADA 2022/2023

Publicat el 14.07.2022 en el DOGV Nº9383 la Resolució per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada en la Comunitat Valenciana per a l'inici de la temporada 2022-2023. Aquesta resolució tindrà una vigència limitada i per això no preveu la totalitat de modalitats i períodes hàbils de la temporada 2022-23, podent fins i tot canviar les dates de finalització prevista per a algunes modalitats (mitja veda) una vegada es publique la nova Ordre de Vedes 2022 i la seua resolució de desenvolupament.

Listado documentos