NOVETATS

Ves enrere Resultats de supervivència i creixement de les plantes en el projecte LIFE TECMINE

Resultats de supervivència i creixement de les plantes en el projecte LIFE TECMINE

La restauració de la coberta vegetal de la mina Fortuna s'ha dut a terme a partir de la definició d'Unitats de Restauració caracteritzades per diferències en aspectes abiòtics com el pendent, l'orientació o el tipus de substrat.

Dins de cada Unitat s'ha realitzat el seguiment dels indicadors més adequats per a avaluar la idoneïtat de les tècniques emprades i les condicions ecològiques de l'ecosistema restaurat.

Indicadors com la supervivència, el creixement i l'activitat reproductiva s'han mesurat durant més de dos anys amb campanyes bianuals que han permés una sèrie de dades suficient per a extraure conclusions rellevants respecte al projecte, i molt útils per al sector de la restauració de mines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS:

- Els resultats de supervivència poden considerar-se positius, amb taxes de supervivència elevades (75% de mitjana després de 2,5 anys), comparat amb resultats trobats en la literatura i experiències prèvies del CEAM.

- Els resultats relatius al creixement en altura i diàmetre basal també mostren un adequat establiment i desenvolupament de les espècies introduïdes. Destaquen els resultats de les espècies de creixement lent que han respost molt positivament a les tècniques de preparació del terreny i milloradores del sòl com les esmenes orgàniques i les microconques.

- Quant a l'activitat reproductiva, es destaca la primerenca activació d'aquesta capacitat amb l'aparició de flors i fruits, i en alguns casos el desenvolupament de noves plàntules, en diverses espècies el que indica el correcte establiment de les plantes i les bones condicions ecològiques a més de propiciar les interaccions amb la fauna.

 


Es pot consultar l'estudi complet i les recomanacions de l'equip del CEAM en el document