NOVETATS

Ves enrere TRÀMIT PER A LA PRESENTACIÓ DE MEMÒRIA ANUAL D'ACTIVITAT PISCÍCOLA

TRÀMIT PER A LA PRESENTACIÓ DE MEMÒRIA ANUAL D'ACTIVITAT PISCÍCOLA

Segons el que es disposa l’article 10.5 de l'Ordre 30/2016, de 31 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es fixen els períodes hàbils i normes generals relacionades amb la pesca recreativa en aigües continentals de la Comunitat Valenciana, tots els titulars/adjudicataris de Vedats/Zones de Pesca Controlada (ZPC) de la Comunitat Valenciana, tenen l'obligació de presentar anualment i abans del 31 de gener de cada any un "document de seguiment de l'activitat piscícola" o memòria sobre la gestió contemplant les dades de l'activitat piscícola compresa entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any anterior.

Per a complir amb aquest deure, es pot accedir ja al tràmit online en el següent enllaç:

Procediment per a seguiment de l'activitat piscícola en vedats i zones de pesca controlada amb aprofitament recreatiu de la Comunitat Valenciana (Memòria Anual)