Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere 21 de març Dia Internacional dels Boscos

21 de març Dia Internacional dels Boscos

Els boscos i l'energia

La dendroenergía proporciona actualment el 40% del subministrament mundial d'energia renovable, tant com l'energia solar, hidroelèctrica i eòlica juntes.

Aproximadament el 50 % de la producció mundial de fusta (entorn de 1.860 milions de metres cúbics) s'utilitza com a font d'energia per a cuinar, calfar-se i generar electricitat. Per a 2.400 milions de persones, el combustible procedent dels productes de la fusta dels boscos representa la possibilitat de disfrutar de menjar cuinada i més nutritiva, aigua bullida i una llar càlida.

A escala mundial, els boscos alberguen un contingut energètic que equival a unes 10 vegades el consum mundial anual d'energia primària. Tenen, per tant, un important potencial com a recursos renovables per a satisfer la demanda energètica mundial.

La gestió sostenible dels boscos és la clau per a augmentar el paper dels boscos com a font principal d'energia renovable.

D'altra banda, la modernització del sector dendroenergétic pot ajudar a revitalitzar les economies rurals i estimular el desenvolupament empresarial: un augment de les inversions en la producció de dendroenergía i dendrocombustibles avançats pot proporcionar ingressos per a finançar una millor gestió forestal, més boscos en creixement i més llocs de treball.

Veure vídeo promocional Dia Internacional dels Boscos 2017