Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere ACTUALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DE LES MEMÒRIES I PLANS ANUALS DE GESTIÓ I DE LA GUIA PER Al SEU EMPLENAMENT.

ACTUALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DE LES MEMÒRIES I PLANS ANUALS DE GESTIÓ I DE LA GUIA PER Al SEU EMPLENAMENT.

El Servei de Caça i Pesca ha actualitzat la sol·licitud d'aprovació de les Memòries i Plans Anuals de Caça amb la modificació dels annexos a presentar, reduint tant el nombre d'annexos (de 13 a 8) com la informació a indicar en ells. Amb això, es facilita l'emplenament de la memòria anual i pla de gestió. A més, s'actualitza també la Guia amb les instruccions per al correcte emplenament de les Memòria.

Els impresos i formularis normalitzats estan disponibles en el següent enllaç:

Sol·licitud d'aprovació de la memòria i pla anual de gestió en vedats i zones de caça controlada

Guia per a la sol·licitud d'aprovació de memòria i pla anual_març2023

Es recorda que el termini de presentació de la memòria i el pla de la temporada 2022/2023 finalitza el 30 de juny de 2023.