Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere Ampliació del termini de presentació de declaracions responsables EUTR

Ampliació del termini de presentació de declaracions responsables EUTR

NOTA INFORMATIVA 1

COMUNICAT SOBRE L'AMPLIACIÓ  DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ  DE DECLARACIONS RESPONSABLES EUTR 

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix que se SUSPENEN TERMES i s'interrompen els terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

S'ha establit que el termini efectiu de presentació de les declaracions responsables EUTR es tancarà 16 dies naturals després de perdre efecte el citat Reial decret 463/2020 d'alarma o, en el seu cas, les seues pròrrogues.