Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere CELEBRAT EL TALLER DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DEL PORF ENGUERA

CELEBRAT EL TALLER DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DEL PORF ENGUERA

El Servei d'Ordenació i Gestió Forestal de la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica és l'encarregat de promoure l'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Forestals (PORF) de la Demarcació Forestal d'Enguera.

El PORF ha de ser sotmés a participació pública i consultes per l'òrgan promotor, tal com recull el Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

El taller de participació pública del PORF d'Enguera es va dur a terme el 21 de juny a la Casa de la Cultura d'Enguera i va tindre una duració d'al voltant de 2 hores. Van assistir representants de les administracions públiques afectades, particulars i diverses associacions i col·lectius. 

Va ser l'empresa redactora EVREN S.L.P. l'encarregada de presentar breument el PORF de la Demarcació Forestal d'Enguera i l'Estudi de Paisatge, finalitzant la jornada amb un torn de preguntes i qüestions plantejades pels assistents.

 


 

Ponents impartint el taller

 


 

Assistents al taller de participació pública