Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere CELEBRAT EL TALLER DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DEL PORF LLIRIA

CELEBRAT EL TALLER DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DEL PORF LLIRIA

El Servei d'Ordenació i Gestió Forestal de la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica és l'encarregat de promoure l'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Forestals (PORF) de la Demarcació Forestal de Llíria.

El PORF ha de ser sotmés a participació pública i consultes per l'òrgan promotor, tal com recull el Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

El taller de participació pública del PORF de Llíria es va dur a terme divendres passat 20 d’octubre en Ca La Vila de 10 a 12 h del matí.

L’acte va tindre una duració aproximada de 2 hores i al mateix van assistir representants de les administracions públiques afectades, particulars i diverses associacions i col·lectius. 

L'empresa redactora Typsa (Tècnica i Projectes S.A.) va ser l'encarregada de presentar breument el PORF de la Demarcació Forestal de Llíria juntament amb la Direcció facultativa de la secció forestal dels Serveis Territorials de Medi Ambient de València.

La jornada va finalitzar amb un torn de preguntes i qüestions plantejades pels assistents.

 


 

Ponents durant la impartició del taller

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistents al taller de participació pública