Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere CREAT UN NOU IMPRÉS OFICIAL PER A lA COMUNICACIÓ DE GANXOS I BATUDES

CREAT UN NOU IMPRÉS OFICIAL PER A lA COMUNICACIÓ DE GANXOS I BATUDES

Segons el que es disposa en l'ORDRE 3/2012, de 19 de gener, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regula la caça i control del senglar a la Comunitat Valenciana, la celebració de caceres col·lectives de senglar haurà de ser comunicada pel titular de l'aprofitament cinegètic amb una antelació mínima de cinc o deu dies naturals a aquesta celebració, segons es tracte d'un ganxo o batuda.

Amb l'objectiu de normalitzar aquestes comunicacions (que han d'estar sempre emparades per una autorització prèvia de l'organisme competent en matèria de caça), s'ha generat un nou imprés oficial. Totes les autoritzacions de caceres col·lectives, així com Resolucions de Plans Anuals de Caça o Plans Tècnics d'Ordenació Cinegètica, establiran com obligatori l'ús de l'imprés oficial per a la comunicació de qualsevol cacera col·lectiva.


Descàrrega el document:

Listado documentos