Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere CURSOS PER A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIES DE CAÇA “A” I “B” EN LA COMUNITAT VALENCIANA

CURSOS PER A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIES DE CAÇA “A” I “B” EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Es van a celebrar els següents cursos que regulen la formació per a l'obtenció de la llicència de caça A i B, que ve regulada per l'Orde 13/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana.

CURS

Formació per a proves d'aptitud per a l'obtenció de les llicències de caça a la Comunitat Valenciana.

DATES

Del 7 al 12 de març de 2016

Del 6 a l'11 de juny de 2016

LLOC

EFA Malvesía Lombai.

Telèfon: 96 255 04 20

Preu per alumne: 50 €.