Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere INFORMACIÓ CURS EXAMEN DEL CAÇADOR (12/04/2016)

INFORMACIÓ CURS EXAMEN DEL CAÇADOR (12/04/2016)

Informació dels cursos per a l'obtenció de la prova d'aptitud d'acord amb l'Orde 13/2015, de 27 de maig, per la qual es regulen les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana. (DOCV NÚM. 7538. 02/06/2015)

La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana (FCCV), com una altra de les entitats homologades d'acord amb l'esmentada Orde, també realitza la prova d'aptitud.

Les característiques del curs són:

Escrit el 6 abril, 2016 per FCCV

 

MODALITAT

La Escuela de Caza y Naturaleza de la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana ha creat una plataforma online que permet realitzar i examinar-se dels cursos per a obtindre la llicència de caça, el denominat "examen del caçador".


OBERTURA del PROCÉS D'INSCRIPCIÓ

Des del dijous 7 d'ABRIL DE 2016 obrirà el procés d'inscripció per a reservar plaça en estos cursos les classes del qual donaran començament a principis de maig.

El procés d'inscripció o reserva de plaça es pot formalitzar per correu electrònic en valencia@federacioncazacv.com o per telèfon en el 96 325 60 00.

En paral·lel, si haguera demanda de cursos presencials, la Federació els programarà i impartirà perquè totes les persones interessades puguen obtindre la seua llicència de caça.

PREU DEL CURS

El cost d'estos cursos serà de 50 euros, encara que per als federats que pertanyen a la FCCV seran totalment gratuïts.


CÀRREGA LECTIVA, TIPUS D'EXAMEN i DESENROTLLAMENT DE LA PROVA

La Escuela de Caza y Naturaleza és una de les entitats homologades per a impartir esta formació de 20 hores, presencials o online, sempre que es constate la presència.

Hi haurà classes teòriques i pràctiques sobre un temari i un examen final, que constarà de dos parts: un qüestionari teòric i un altre pràctic.

Els exàmens són de tipus test, amb 30 preguntes cadascú.

El relatiu a qüestions pràctiques plantejarà la identificació d'espècies, trofeus de les espècies cinegètiques i armes de caça.

La prova estarà superada quan s'hagen aprovat ambdós parts.

En cas de superar només la teòrica, l'interessat podrà presentar-se a successives convocatòries per a aprovar la part pràctica.

El certificat d'aptitud ho emetrà la direcció general amb competències en matèria cinegètica.

Les proves d'aptitud permeten a la Comunitat Valenciana adherir-se al conveni de llicència interautonòmica del que formen part 7 comunitats autònomes que ja tenen exàmens semblants i que són, a més de la Valenciana, Aragó, Astúries, Castella i Lleó, Madrid, Extremadura i Galícia.