Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere La Generalitat Valenciana fomenta la pol·linització en les forests

La Generalitat Valenciana fomenta la pol·linització en les forests

La pol·linització és un servei ambiental de regulació que afavoreix la conservació del material genètic de la flora silvestre, la producció d'aliment per a la fauna i el manteniment de la coberta vegetal forestal. La pol·linització generada per insectes, principalment per les abelles, repercuteix un 9,5% de la producció agrícola mundial (FAO, 2009), constituint un servei ambiental de gran importància econòmica (PATFOR, 2012).

En la Comunitat Valenciana es fomenta la pol·linització des de fa tres dècades oferint l'assentament gratuït de ruscos en forests propietat de la Generalitat, afavorint, a més, el desenvolupament de l'apicultura en terrenys forestals i la generació de rendes econòmiques en les zones rurals.

En 1989 s'estableix, per primera vegada, la gratuïtat dels aprofitaments apícoles en forests propietat de la Generalitat, sent el Decret 71/2011, de 10 de juny, del Consell, pel qual s'estableix la gratuïtat dels aprofitaments apícoles en forests de propietat de la Generalitat, el document legislatiu que regula aquest tipus d'aprofitament.

Com funciona l'aprofitament apícola gratuït?

A principis de cada any es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el llistat d'assentaments apícoles disponibles a partir de l'1 de setembre del mateix any, en forests propietat de la Generalitat.

Després de la publicació de la relació d'assentaments hi ha un termini perquè puguen ser sol·licitats pels interessats. Una vegada finalitzada la tramitació i resolució de les sol·licituds, al juny es publica la relació d'assentaments apícoles gratuïts adjudicats i denegats.

L'adjudicació de l'assentament equival a una autorització de l'aprofitament apícola que té una validesa de tres anys.

Les xifres

La cabanya apícola en forests propietat de la Generalitat Valenciana ascendeix a 29.511 ruscos. Aquests ruscos estan distribuïts en 263 assentaments apícoles de diferents grandàries.

Distribució dels assentaments apícoles gratuïts en forests propietat de la Generalitat Valenciana

Distribució dels assentaments apícoles gratuïts en forests propietat de la Generalitat Valenciana

Actualment, els assentaments apícoles ocupats ascendeixen a un total de 135 (15.505 ruscos), amb una distribució per províncies de: 48 assentaments a Alacant, 37 assentaments a Castelló i 50 assentaments a València.

Això significa que el 52% de la cabanya apícola de la Comunitat Valenciana està en ús.

Aquestes xifres no inclouen el nombre de ruscos autoritzats en forests d'utilitat pública propietat d'Ajuntaments i en terrenys privats.