Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere Medi Ambient proposa un règim sancionador més rigorós en matèria d'incendis forestals

Medi Ambient proposa un règim sancionador més rigorós en matèria d'incendis forestals

La proposta de modificació del règim sancionador sobre incendis forestals és un dels temes de què ha sigut informada esta vesprada la Mesa Forestal, presidida pel secretari autonòmic de medi ambient i Canvi Climàtic, Julià Álvaro, i la directora general de Prevenció d'Incendis, Dèlia Álvarez. Esta última ha explicat que a través de la llei 7/2014 de Mesures Fiscals de la Generalitat es van derogar una sèrie d'articles de regulació del règim sancionador de la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana, remetent la seua aplicació al que establix la normativa bàsica estatal.

El nou text que es proposa pretén recuperar estos articles i incorpora més precisió en la classificació de les infraccions, tenint en compte tant el fet de que els terrenys en qüestió afecten sòl forestal estratègic com el nombre d'hectàrees, de manera que infraccions que ara es classifiquen com lleus poden passar a greus. A més s'inclou un article que desenvolupa l'obligació de la reparació del dany i les indemnitzacions.

Després de la informació oferida pel secretari autonòmic sobre les últimes dades de l'incendi de la Serra Calderona i de l'informe preliminar d'investigació de causes, s'ha presentat una altra proposta de projecte d'orde per la qual s'aproven les Normes Tècniques per a la redacció de Plans locals de Prevenció d'Incendis Forestals.
La taula forestal ha sigut informada, així mateix, del projecte de modificació del Reglament de la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana en usos festiu i recreatiu del foc en terrenys forestals. Tant la utilització del foc en festes com el llançament d'artefactes pirotècnics constituïx un factor de risc d'incendi forestal evident, màximament si es realitzen en poblacions pràcticament circumdades per massa forestal o on esta es troba molt pròxima al nucli urbà. La prohibició generalitzada d'este tipus d'activitats en la nostra normativa forestal necessita una revisió tenint en compte els nivells de risc realment existents en funció de la seua localització. En este sentit, alguns actes festius tradicionals que utilitzen foc o pirotècnia podrien ser susceptibles d'un procediment d'autorització excepcional en què s'incloguen totes les mesures de seguretat i prevenció necessàries, com succeïx en la majoria de comunitats autònomes.

Temporals de neu i vent

S'ha informat també de les actuacions encomanades a l'empresa pública Vaersa per a l'execució de les obres de reparació de greus danys i la recuperació de la normalitat en la xarxa de pistes i camins forestals afectats per diferents episodis de pluges torrencials i temporals de neu, succeïts a la Comunitat Valenciana en els mesos de novembre i desembre de 2016 i gener de 2017. D'acord amb la Declaració d'Emergència, els treballs destinats al compliment d'objectius tenen un import de 4'2 milions d'euros per a infraestructures i 1'7 milions per a danys en l'arbratge, corresponents a l'anualitat de 2017. A a més de les actuacions relatives a danys en l'arbratge - en la que ja treballen prop de 40 operaris-, s'ha donat compte de que a la província de Castelló s'ha actuat en 21 km de pistes i camins forestals, a València 17km i a Alacant 13 km, amb 45 operaris més.