Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere NOU: Ampliació del termini de presentació de declaracions responsables EUTR

NOU: Ampliació del termini de presentació de declaracions responsables EUTR

NOTA INFORMATIVA 1

EL 18 DE JUNY DE 2020 DATA LÍMIT PER A LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

Segons el que s'estableix en l'art. 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020:

Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que hagueren sigut suspesos es reprendran, o es reiniciaran, si així s'haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.