Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS PER HABILITATS PER AL CONTROL DE PREDADORS

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS PER HABILITATS PER AL CONTROL DE PREDADORS

Es recorda als HABILITATS PER AL CONTROL DE PREDADORS EN LA COMUNITAT VALENCIANA el deure de compliment del punt Tercer. Obligacions de l'Habilitat de la Resolució de 20 de gener de 2016, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental per la qual s'aprova el procediment i contingut del Registre de Persones Habilitades per al Control de Predadors i dels seus elements de captura, així com la transmissió de la informació per part de les persones habilitades.

 

“"Tercer. Obligacions de l'habilitat.

L'habilitat haurà d'entregar a la Direcció General, ENTRE L'1 DE GENER I EL 31 DE MARÇ de l'any posterior, degudament omplit:

  • Formulari de dades de captures anuals (annex V)
  • Còpia de la Relació d'elements de captura identificats actualitzada (annex III)
  • Còpia del Llibre de Registre de col·locació d'elements de captura (annex IV) "

 

 

Es recorda que no podrà practicar-se el control de predadors mentres no s'estiga al corrent de les obligacions com habilitat.

 

 

Direcció General de medi ambient i Avaluació Ambiental

Servici de Caça i Pesca

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1

C/ La Democràcia,77

46018 – València