Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere Publicats els Criteris d'adjudicació de campaments en períodes de màxima afluència per a l'any 2024

Publicats els Criteris d'adjudicació de campaments en períodes de màxima afluència per a l'any 2024

Amb l'aprovació del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, que regula les acampades i l'ús de les instal·lacions recreatives en les forests de la Comunitat Valenciana, s'organitza l'adjudicació de l'ús de campaments en els períodes de màxima afluència.

Segons l'article 109.4 del decret, s'establix l'adjudicació de l'ús de campaments en els períodes de màxima afluència sobre la base d'uns criteris que es faran públics cada any per l'òrgan competent.

Ja estan disponibles els corresponents a l'any 2024, descàrrega el document de Criteris de concessió de campaments en períodes de màxima afluència per a l'any 2024 (Arxiu PDF, 635 KB)

Es consideren períodes de màxima afluència les dates de Setmana Santa i Pasqua (l'any 2024 entre el 25 de març al 8 d'abril), i els mesos estivals de juliol i agost (de l'1 de juliol al 31 d'agost).

Per a sol·licitar la pertinent autorització per a estes dates, les sol·licituds es presentaran durant el mes de gener (des de l'1 fins al 31) del mateix any en què es pretenga desenvolupar l'activitat.

El campament està destinat a ser ocupat per grups i organitzacions sense ànim de lucre de caràcter educatiu o social, donant preferència a aquelles la finalitat de les quals estiga relacionada amb activitats mediambientals. Este fet ha de figurar contemplat de manera clara en els seus estatuts.

Les sol·licituds es presentaran en el registre electrònic de la Conselleria, mitjançant el procediment de Sol·licitud de campaments i refugis per a grups i organitzacions sense ànim de lucre de caràcter educatiu o social en zones gestionades per la Conselleria competent en matèria de medi ambient