Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere PUBLICAT 13.10.2022 LA RESOLUCIÓ DE DECLARACIÓ COM A ZONA DE SEGURETAT DE LA MUNTANYA D’UTILITAT PÚBLICA AL-029 ORGÈGIA Y LOMAS EN EL TERME MUNICIPAL D'ALACANT

PUBLICAT 13.10.2022 LA RESOLUCIÓ DE DECLARACIÓ COM A ZONA DE SEGURETAT DE LA MUNTANYA D’UTILITAT PÚBLICA AL-029 ORGÈGIA Y LOMAS EN EL TERME MUNICIPAL D'ALACANT

Publicat el 13.10.2022 en el DOGV Núm. 9448 la Resolució de la Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental de declaració de zona de seguretat els terrenys inclosos en la parcel·la 1a Orgegia de la muntanya d'utilitat pública Al-029 Orgegia i els Llomes del terme municipal d'Alacant.