Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere PUBLICAT EL 03.08.2023 LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'INCLOU EL PARANY TIPUS “PIG BRIG” PER A SENGLAR EN LA RELACIÓ DE MÈTODES DE CAPTURA HOMOLOGATS EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

PUBLICAT EL 03.08.2023 LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'INCLOU EL PARANY TIPUS “PIG BRIG” PER A SENGLAR EN LA RELACIÓ DE MÈTODES DE CAPTURA HOMOLOGATS EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Publicat el 03.08.2023 en el DOGV Núm. 9654 la Resolució del director general de Medi natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'inclou el parany tipus «Pig Brig» per a senglar en la relació de mètodes de captura homologats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.