Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere PUBLICAT EL 08.11.2023 L'EXTRACTE DE LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA ZONA DE SEGURETAT ELS TERRENYS PERTANYENTS A LA MUNTANYA D'UTILITAT PÚBLICA NÚMERO 013 PORTA COELI I ELS SEUS ENCLAVATS CARTOGRÀFICS.

PUBLICAT EL 08.11.2023 L'EXTRACTE DE LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA ZONA DE SEGURETAT ELS TERRENYS PERTANYENTS A LA MUNTANYA D'UTILITAT PÚBLICA NÚMERO 013 PORTA COELI I ELS SEUS ENCLAVATS CARTOGRÀFICS.

Publicat el 08.11.2023 en el DOGV Núm. 9720 l'extracte de la Resolució de 24 d'octubre de 2023, del director general de Medi natural i Animal, per la qual es declara zona de seguretat dels terrenys pertanyents a la muntanya d'utilitat pública número 013 Porta Coeli i els seus enclavats cartogràfics.