Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

Ves enrere PUBLICAT EL 20.09.2023 L'EXTRACTE DE LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL MES D'OCTUBRE DE 2023 COM A VEDA EXTRAORDINÀRIA PER A LA PESCA PROFESSIONAL DE L'ANGUILA.

PUBLICAT EL 20.09.2023 L'EXTRACTE DE LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL MES D'OCTUBRE DE 2023 COM A VEDA EXTRAORDINÀRIA PER A LA PESCA PROFESSIONAL DE L'ANGUILA.

Publicat el 20.09.2023 en el DOGV Núm. 9687 l'extracte de la Resolució del Director General de Medi Natural i Animal, per la qual s'estableix el mes d'octubre de 2023 com a veda extraordinària per a la pesca professional de l'anguila (Anguilla anguilla).

D'aquesta manera, el període hàbil de pesca professional d'anguila de grandària igual o major de 25 cm començarà l'1 de novembre a tota la Comunitat Valenciana.