Òrgans de participació

Òrgans de participació

Ves enrere El Consell Valencià de la Caça

El Consell Valencià de la Caça

El Consell Valencià de Caça és un òrgan creat per la Llei 13/2004, 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana, a través de la seua Disposició Adicional Sisena, i amb únicament de caràcter consultiu i assessor de la Conselleria amb competències en l'activitat cinegètica.

Es crea el Consell Valencià de la Caça com a òrgan consultiu i assessor de la conselleria competent en matèria de caça. Tal consell estarà compost per representants d'organismes, institucions, entitats científiques i associacions relacionades amb l'activitat cinegètica. El seu funcionament i composició seràn els que reglamentàriament s'establisquen.

Listado documentos