notícies

LIFE TECMINE

Ves enrere 7a Reunió de Coordinació dels socis TECMINE

7a Reunió de Coordinació dels socis TECMINE

El passat 21 i 22 d'octubre va tenir lloc la reunió de coordinació dels socis del projecte LIFE TECMINE per a debatre i avaluar l'estat de les accions. En aquesta ocasió comptem amb la presència de la monitora NEEMO que ens dóna suport i seguiment al llarg de tot del projecte.

Com la vegada anterior, la reunió es va celebrar a través de vídeo-conferencia a causa de les restriccions per la pandèmia de COVID-19. El dia 22 alguns membres de l'equip es van desplaçar a la mina Fortuna per a veure les actuacions in situ.

Estat de les accions:

El monitoratge

El monitoratge de la restauració està en marxa. Durant els dos últims anys del projecte es mesuraran indicadors de: (1) Topografia i hidrologia, (2) Serveis de l'ecosistema e (3) Impacte socioeconòmic.

De moment, només es disposen de conclusions preliminars. És necessari concloure totes les campanyes de mesurament per a avaluar un rang de dades més ampli.

En relació amb l'erosió en les zones GeoFluv, l'equip tècnic coincideix que l'erosió observada és l'esperada i el tipus de substrat influeix en el comportament d'aquesta erosió.

Fins al moment s'observa que l'erosió no limita el desenvolupament de la vegetació. En aquest sentit, la vegetació ha crescut espectacularment i les microconques estan facilitant la retenció d'aigua i la infiltració de la mateixa a les capes profundes, la qual cosa està afavorint el desenvolupament radical i la supervivència.

Un dels reptes del projecte ha sigut introduir una gran varietat d'espècies vegetals amb l'objectiu d'augmentar la biodiversitat. Fins al moment s'ha comptabilitzat un 80% de supervivència i creixements en altura de fins a 80cm, segons espècies. Aquests resultats són millors de l'esperat a causa de les condicions climàtiques de la zona tan adverses i confirmen que la selecció d'espècies s'ha ajustat molt bé als diferents ambients de les zones restaurades.

A mesura que avança el projecte l'equip adverteix la importància de la zona que es troba a uns pocs centímetres de la superfície del sòl i on conflueixen diversos factors com el sòl, vegetació, aigua superficial, aigua en profunditat. Aquesta és la capa que suporta la vida i a la qual cal prestar especial atenció en els projectes de restauració de sòls degradats.

Altres accions

Els projectes de replicabilidad de les tècniques continuen en marxa. Un d'ells en la Comunitat Valenciana.

S'està redactant la guia tècnica de restauració.

La formació és un dels elements clau del projecte, per això, el curs de restauració per a personal funcionari es realitzarà en la modalitat on-line i tindrà lloc del 24 al 27 de novembre de 2020. El mateix dia de la seua publicació es van cobrir totes les places, per la qual cosa està previst organitzar noves edicions en el futur.

Tots els esdeveniments programats han sigut posposats a causa de pandèmia de COVID-19. Es duran a terme quan la situació ho permeta.

Conclusió

La restauració, en general, presenta un sorprenent aspecte natural, tant per les formes com per la cobertura vegetal i l'aspecte del sòl.

7th coordination meeting LIFE TECMINE

7th coordination meeting LIFE TECMINE

7th coordination meeting LIFE TECMINE

7th coordination meeting LIFE TECMINE