notícies

Medi Natural

Ves enrere Obert termini de sol·licitud d'ajudes de gestió forestal sostenible

Obert termini de sol·licitud d'ajudes de gestió forestal sostenible

El passat 16 de febrer es va publicar la convocatòria d'ajudes finançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) emmarcades en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, destinades a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible.

Aquest sistema d'ajudes pretén impulsar el desenvolupament de zones forestals i la millora de la viabilitat dels boscos, basades en la gestió sostenible i la seua multifuncionalidad.

Qui les pot sol·licitar?

Titulars forestals i les seues associacions, professionals de l'àmbit forestal i mediambiental, microempreses i Pimes localitzades en zones rurals de la Comunitat Valenciana.

Quines actuacions són subvencionables?

Instruments de gestió forestal sostenible

Redacció de plans tècnics de gestió forestal (PTGF) de terrenys situats a la Comunitat Valenciana (superfície mínima igual o superior a 25 hectàrees).

En cap cas l'import màxim superarà els 10.000 € per expedient.

El percentatge de l'ajuda podrà ser fins al 100 % en tots els casos.

Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental, paisatgística i foment dels ecosistemes forestals

 • Reforestació sota coberta
 • Tallades de millora en masses forestals (clares, clareos i resalveos)
 • Podes
 • Pela del suro de baixa qualitat
 • Desbrossaments selectius de matoll
 • Actuacions de sanitat forestal (tallada i descorfada o astellat de peus afectats, col·locació de trampes de feromones)
 • Millora de la xarxa de sendes
 • Recuperació de murs de pedra.

En cap cas l'import màxim superarà els 30.000 € per expedient.

El percentatge de l'ajuda podrà ser fins al 100 % en tots els casos.

Inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals

 • Instal·lació de magatzems d'estella forestal i de productes forestals no maderables (Import màxim subvencionable 400.000€)
 • Compra o reposició de maquinària destinada a explotacions forestals (Import màxim subvencionable 150.000 €)
 • Implantació sistema de certificació forestal (Import màxim subvencionable 4.000 €)

El percentatge de l'ajuda podrà ser fins al 40 % del cost total en tots els casos.

On han d'executar-se les actuacions?

Les actuacions subvencionables hauran d'executar-se en terrenys forestals situats a la Comunitat Valenciana

Quant és el mínim subvencionable?

L'import subvencionable mínim de cada sol·licitud haurà de ser superior a 4.000 euros

Termini de presentació de sol·licituds

Del 17 de febrer al 16 d'abril de 2018

Presentació de sol·licituds

El model de sol·licitud es publicarà en la guia PROP de la Generalitat.

Les sol·licituds es presentaran preferentment davant les direccions territorials de la conselleria competent en gestió forestal.

Termini de resolució

En el termini de sis mesos es resoldran les sol·licituds d'ajuda, comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, podent entendre's desestimades si transcorregut aquest termini no s'ha dictat la corresponent resolució.

Descàrrega de documents

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen, per a l'any 2018, les ajudes, finançades per FEADER, per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible (arxiu PDF 229KB)

ORDRE 23/2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (arxiu PDF 744KB)