notícies

Medi Natural

Ves enrere ACTUALITZACIÓ DE LA GUIA PER A LA COMPLEMENTACIÓ DE LES MEMÒRIES I PLANS ANUALS DE CAÇA

ACTUALITZACIÓ DE LA GUIA PER A LA COMPLEMENTACIÓ DE LES MEMÒRIES I PLANS ANUALS DE CAÇA

 

El Servei de Caça i Pesca ha actualitzat la Guia per a la complementació de les Memòries i Plans Anuals de Caça amb dues noves actuacions susceptibles de ser declarades en l'Annex 7 com a inversió en benefici de la fauna silvestre (Art. 35 Llei 13/2004 Caça). També s'han implementat novetats a tindre en compte en la localització de les millores cinegètiques en l'anualitat entrant.

Les noves actuacions estan encaminades a la retirada de cadàvers del medi natural i a l'anàlisi de triquinosi en senglar, tot això encaminat a reduir riscos sanitaris, situacions de sobreabundància de l'espècie i afavorir el consum de carn de caça. Respecte a les millores cinegètiques, s'especifica la manera de localitzar les millores previstes en benefici de la fauna silvestre, mitjançant plànol o llistat de coordenades de les inversions declarades en l'Annex 7.

Es recorda que el termini de presentació de la memòria i el pla de la temporada 2021/2022 finalitza el 30 de juny de 2022.

Els impresos i formularis normalitzats estan disponibles en el següent enllaç:

Sol·licitud d'aprovació de la memòria i pla anual de gestió en vedats i zones de caça controlada

Listado documentos