notícies

Medi Natural

Ves enrere Informació pública de l’expedient FOAUTVP/18/2018 d’ocupació de la via pecuària Canyada Real del Poble Nou

Informació pública de l’expedient FOAUTVP/18/2018 d’ocupació de la via pecuària Canyada Real del Poble Nou

Se sotmet a informació pública l'expedient FOAUTVP/18/2018 d'ocupació del camí ramader, Canyada Real de Poble Nou, en el terme municipal de Cocentaina com a conseqüència del formigonat d'un tram de 150 metres lineals i l'acondicionament superficial de la resta de camí d'accés per motius d'interés particular.

On consultar l'expedient?

En les oficines de la Direcció Territorial d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural d'Alacant

carrer Professor Manuel Sala, núm. 2, 2a planta

Horari de 09.00 a 14.30 hores, de dilluns a divendres

Termini per a formular al·legacions

Fins el 4 de noviembre de2018

Documents del expedient

  1. Sol·licitud interessat
  2. Sol·licitud informe de l'agent mediambiental
  3. Informe de l'agent mediambiental
  4. Informe del tècnic de la demarcació
  5. Trámit d'audiència
  6. Anunci d'exposició pública
  7. Remisió anunci a Ajuntament y petició d'informe
  8. Remisió anunci per a publicació
  9. Publicació informació pública en DOGV