notícies

Medi Natural

Ves enrere NOVETATS AMB EL FUNCIONAMENT DEL DIA DE L'ARBRE

NOVETATS AMB EL FUNCIONAMENT DEL DIA DE L'ARBRE

Nova regulació de l'entrega de plantes per al dia de l'arbre

Durant tot el mes de setembre els sol·licitants han de consultar amb els agents mediambientals on poden fer les plantacions i quines espècies poden plantar

El passat 26 de juliol es publicà al DOGV l'Ordre 22/2018 reguladora del lliurament de plantes amb motiu del Dia de l'Arbre. L'objectiu de la nova regulació és millorar el rendiment educatiu i mediambiental dels recursos destinats per la Generalitat a la celebració del Dia de l'Arbre.

Es pretén que els participants en les plantacions amb motiu del Dia de l'Arbre facen un seguiment de l'èxit o el fracàs de la seua activitat, i que eixes plantacions contribuïsquen a la reducció de l'erosió del sòl i del risc d'inundacions i a la millora de la recàrrega dels aqüífers i de l'estat de conservació dels hàbitats naturals de la Comunitat Valenciana.

PRINCIPALS NOVETATS:

1. Ja no s'entregaran plantes a persones individuals perquè s'entenen les plantacions del Dia de l'Arbre com activitats col·lectives de voluntariat. Els particulars que vulguen participar en el Dia de l'Arbre podran sumar-se com a voluntaris en les plantacions organitzades per altres entitats o per administracions públiques, o bé formar un grup de particulars amb un representant que presentarà la sol·licitud de les plantes.

Com a opció alternativa, que no necessitarà una sol·licitud prèvia de plantes a la Conselleria, qualsevol col·lectiu o particular podrà participar en les plantacions del Dia de l'Arbre que organitzen els Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. En aquests casos, el personal dels Parcs Naturals serà qui facilitarà les plantes als participants.

2. Durant el mes de setembre de cada any, les entitats i grups sol·licitants hauran de posar-se en contacte amb els agents mediambientals de la zona on es pretén realitzar la plantació del Dia del Arbre, perquè els assessoren del lloc idoni on fer-la i de les espècies a utilitzar. La sol·licitud de plantes per al Día de l'Arbre haurà de portar el vist-i-plau de l'agent mediambiental a la proposta de plantació.

3. Si els sol·licitants han rebut plantes per al Dia de l'Arbre de campanyes anteriors, hauran de presentar amb la sol·licitud una fitxa de seguiment de les plantacions prèvies. En la concessió de plantes tindrà prioritat la reposició de les falles hagudes en els plantacions prèvies.

4. Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica hauran de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Necessiten tindre signatura electrònica.

POSSIBLES DUBTES SOBRE LA NOVA REGULACIÓ:

a) Els vivers forestals continuaran entregant 5 plantes a cada persona que s'acredite amb el seu DNI?

No, ja no s'entregaran plantes a persones individuals. Els particulars que vulguen participar en el Dia de l'Arbre podran sumar-se com a voluntaris en les plantacions organitzades per altres entitats o per administracions públiques, o bé formar un grup de particulars amb un representant que presentarà la sol·licitud de les plantes.

Com opció alternativa a acollir-se a la convocatòria d'entrega gratuïta de plantes per al Dia de l'Arbre, qualsevol col·lectiu o particular pot participar en les plantacions del Dia de l'Arbre organitzades pels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.

b) Només es podran presentar sol·licituds de forma telemàtica, amb signatura electrònica?

Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica estan obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques.

c) Els grups de particulars amb un representant es consideren entitats sense personalitat jurídica i, per tant, estaran obligats a presentar la sol·licitud de forma telemàtica, amb signatura electrònica?

No, el representant del grup de particulars podrà presentar la sol·licitud en paper en qualsevol registre d'entrada de la Generalitat.

d) La quantitat de plantes que entregarà la Conselleria dependrà de l'èxit de les plantacions d'anys anteriors?

No. Però tindrà prioritat la reposició de falles de plantacions anteriors. Caldrà presentar fitxa de seguiment de les plantacions prèvies.

e) Es podran fer les plantacions on es vulga? Es podran plantar les espècies que es vulga?

Serà necessari tindre autorització del propietari dels terrenys. Els agents mediambientals assessoraran sobre el lloc idoni i sobre les espècies a utilitzar. La sol·licitud de plantes per al Día de l'Arbre haurà de portar el vist-i-plau de l'agent mediambiental a la proposta de plantació.

Tota la informació sobre els tràmits per a demanar plantes per al Dia de l'Arbre,així com els telèfons per a contactar amb els agents mediambientals o amb els Parcs Naturals, estaran disponibles les pàgines web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica () i en la pàgina del corresponent procediment electrònic (http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=666). Materials didàctics sobre plantacions forestals estan disponibles en /ca/web/ceacv/manuales.