notícies

Medi Natural

Ves enrere Nova normativa per a la recol·lecció de tòfones en terrenys forestals

Nova normativa per a la recol·lecció de tòfones en terrenys forestals

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural aprova una nova norma (Ordre 1/2018) que regula la recol·lecció de tòfones en terrenys forestals de la Comunitat Valenciana, quedant derogada l'anterior Ordre de 1998.

Aquesta nova regulació sorgeix de la necessitat de realitzar un aprofitament ordenat i sostenible dels recursos forestals (entre els quals es troben les tòfones silvestres que creixen de forma natural en els terrenys forestals) garantint així el manteniment de la biodiversitat i la renovació dels mateixos.

La recol·lecció de tòfones és una activitat que requereix autorització a causa del seu alt valor comercial i el perill de pèrdua d'aquest valuós producte.

Aquesta ordre no afecta a la recol·lecció de tòfones en plantacions d'espècies forestals establides en terrenys agrícoles dedicades al cultiu intensiu per a la producció de tòfones, la qual queda regulada en la seua legislació específica (Ordre 4/2015 Registre Plantacions Forestals Temporals).

La norma estableix les espècies de tòfona que es poden recol·lectar, els períodes hàbils i la forma en què ha de dur-se a terme la recol·lecció, establint les prohibicions necessàries per a assegurar la sostenibilitat de l'aprofitament.

També indica que la sol·licitud d'aprofitament ha de presentar-se 3 mesos abans de la data de recol·lecta davant les Direccions Territorials (Castelló, València, Alacant) de la Conselleria d'Agricultura i Medi ambient.