notícies

Medi Natural

Ves enrere PUBLICAT 17.11.2022 LA RESOLUCIÓ D'ACTUALITZACIÓ DEL LLISTAT DE MUNICIPIS AFECTATS PER SOBREPOBLACIÓ DE CONILL.

PUBLICAT 17.11.2022 LA RESOLUCIÓ D'ACTUALITZACIÓ DEL LLISTAT DE MUNICIPIS AFECTATS PER SOBREPOBLACIÓ DE CONILL.

Publicat el 17.11.2022 al DOGV Nº 9472 la Resolució de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, per la qual s'actualitza el llistat de termes municipals afectats per sobrepoblació de conill declarades en l'Annex I de l'Orde d'11 de juny de 2009 que aprova les directrius d'aprofitament del conill a la Comunitat Valenciana.

El Servei de Caça i Pesca, a partir de la informació remesa per ajuntaments, organitzacions professionals agràries, asseguradores, titulars cinegètics i altres administracions, ha realitzat prospeccions per a identificar estes àrees en què confluïxen diversos factors de risc per a l'aparició de la problemàtica, determinant noves zones de sobrepoblació i desaparició d'altres.