notícies

Medi Natural

Ves enrere PUBLICAT EL 18.01.2024 L'ANUNCI PEL QUAL SE SOTMET A INFORMACIÓ PÚBLICA EL PROJECTE D'ORDRE PEL QUAL ES REGULA LA CAÇA I CONTROL DE SENGLAR EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

PUBLICAT EL 18.01.2024 L'ANUNCI PEL QUAL SE SOTMET A INFORMACIÓ PÚBLICA EL PROJECTE D'ORDRE PEL QUAL ES REGULA LA CAÇA I CONTROL DE SENGLAR EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Publicat el 18.01.2024 en el DOGV Núm. 9769 l'anunci pel qual se sotmet a informació pública el projecte d'ordre de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori per la qual es regula la caça i control del senglar en la Comunitat Valenciana.

Amb la finalitat de donar publicitat a la tramitació del projecte esmentat, s'acorda sotmetre a informació pública, pel termini d'un mes, el projecte d'ordre de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori per la qual es regule la caça i control del senglar de la Comunitat Valenciana. El còmput del termini s'iniciarà l'endemà d'esta publicació.

Enllaç