novetats

Transport públic

EXÀMENS EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

SUSPENSIÓ DE LES PROVES EN MATÈRIA DE TRANSPORTS PREVISTES PER Al DIA 30 DE MAIG DE 2020 Resolució de 09-04-2020 de la Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

Transport públic

EXÁMENES EN MATERIA DE TRANSPORTES

SUSPENSIÓ DE L'EXÁMEN DE CERTIFICAT D'APTITUD PROFESSIONAL (*CAP) PREVIST PER Al DIA 4 D'ABRIL DE 2020 A LA COMUNITAT VALENCIANA Resolució13-03-2020 de la Directora General d'Obres Públiques,...

Transport públic

Exàmens en matèria de transports

Resultados de las pruebas del 8 de febrero de 2020

Transport públic

Exámens en matèria de transports

Plantilles amb les respostes correctes

Transport públic

TAXI - Àrees de Prestació Conjunta de la Provincia de Valencia.

Autoritzacions temporals d'ampliació d'àmbits de prestació del servei.