Organismes

Portals

PNM La Pilarica, Sierra de Callosa - Callosa de Segura

PNM La Pilarica, Sierra de Callosa-Callosa de Segura

El Paratge Natural Municipal 'La Pilarica-Sierra de Callosa', està declarat com a tal des de l'any 2005, i està localitzat en el terme municipal de Callosa de Segura, en la província d'Alacant. Este espai comprén una superfície de 143,44 ha.

La Serra de Callosa és una escarpada mola calcària que s'eleva en el si d'un pla al·luvial convertint-se així en una fita paisatgística per a la comarca del Davall Segura. La seua orografia, la naturalesa dels seus materials rocosos, l'aridesa del clima i una situació geogràfica molt pròxima al mar, fan d'ella un espai natural capaç d'albergar valors ambientals de gran singularitat.