T'interessa

Notícies

Ves enrere 25 de novembre de 2018 : Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona

25 de novembre de 2018 : Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona

L'Assemblea General de l'ONU va declarar la data del 25 de novembre com Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona mitjançant una resolució aprovada el 17 de desembre de 1999.

Com diu el mateix text de la resolució, "Reconeixent que la violència contra la dona constitueix una manifestació d'unes relacions de poder històricament desiguals entre l'home i la dona, que han conduït al fet que l'home domine a la dona i discrimine contra ella, impedint el seu desenvolupament ple, i que la violència contra la dona és un dels mecanismes socials fonamentals pels quals es redueix a la dona a una situació de subordinació respecte de l'home"

I "Reiterant que, segons l'article 1 de la Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona, per "violència contra la dona" s'entén tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tinga o puga tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la vida privada"

Des de la Unitat d'Igualtat us demanem que la commemoració d'aquest dia internacional siga motiu de reflexió i que participeu activament en els actes públics de sensibilització i de rebuig de la violència contra les dones que es celebren al voltant d'aquesta data

 

 

 

 

Més informació en matèria d'Igualtat en la secció 'Unitat d'Igualtat'