T'interessa

V Edició 2021

Ves enrere Bugarra: Recuperació de la memòria de les dones en l'entorn rural, a través de la rehabilitació i reutilització del llavador municipal

Bugarra: Recuperació de la memòria de les dones en l'entorn rural, a través de la rehabilitació i reutilització del llavador municipal

Convocatòria: V Edició

Premi: categoria "Ajuntaments de menys de 5.000 habitants"

Municipi: BUGARRA (València)

Nº habitants (INE 1 gener 2020): 739 (366 dones i 373 homes)

Projecte: Recuperació de la memòria de les dones en l'entorn rural, a través de la rehabilitació i reutilització del llavador municipal

Resum: Projecte de la rehabilitació i reutilització del llavador municipal, en el qual es destaca que, a més de recuperar un símbol de reconeixement i memòria dels treballs de cures de les dones, se li ha proporcionat un nou enfocament tenint en compte les necessitats actuals de les dones majors i s'ha afavorit el trànsit per aquesta zona (fitxa catalogràfica).

DOCUMENTS