T'interessa

V Edició 2021

Ves enrere El Fabricante de Espheras : Grupo Aranea : Cel-Ras Arquitectura : Proposta de regeneració urbana per a la millora de l'accessibilitat i la sostenibilitat social de la Plaça de la Sinagoga en el Centre Històric d'Onda

El Fabricante de Espheras : Grupo Aranea : Cel-Ras Arquitectura : Proposta de regeneració urbana per a la millora de l'accessibilitat i la sostenibilitat social de la Plaça de la Sinagoga en el Centre Històric d'Onda

Convocatòria: V Edició

Premi: categoria "Institucions, universitats, organitzacions, associacions i col·lectius"

Entitats: El Fabricante de Espheras : Grupo Aranea : Cel-Ras Arquitectura

Projecte: Proposta de regeneració urbana per a la millora de l'accessibilitat i la sostenibilitat social de la Plaça de la Sinagoga en el Centre Històric d'Onda

Municipi: ONDA (Castelló)

Resum: El treball presenta el projecte de regeneració urbana d'un espai degradat, dissenyat des d'una perspectiva inclusiva, que millore la qualitat de vida de les persones del barri. La Plaza de la Sinagoga, situada sobre la trama de l'antiga medina del centre històric d'Onda (fitxa catalogràfica)

DOCUMENTS