T'interessa

V Edició 2021

Ves enrere València: Reconeixement en l'espai públic a dones rellevants oblidades i remodelació del nou local de la Unitat d'Igualtat dels Barris de Torrefiel-Orriols

València: Reconeixement en l'espai públic a dones rellevants oblidades i remodelació del nou local de la Unitat d'Igualtat dels Barris de Torrefiel-Orriols

Convocatòria: V Edició

Menció: categoria "Ajuntaments de més de 20.000 habitants"

Municipi: VALÈNCIA (València)

Nº habitants (INE 1 gener 2020): 800.215 (419.922 dones i 380.293 homes)

Projecte: Reconeixement en l'espai públic a dones rellevants oblidades: represaliades del franquisme per les seues idees, María Moliner, lexicògrafa i bibliotecària, i la Residència Femenina d'Estudiants en la República

Resum: Projecte en el qual es reconeix a dones oblidades en l'espai públic i es presenta el nou local de la Unitat d'Igualtat dels Barris de Torrefiel-Orriols de València, dissenyat aplicant el principi d'igualtat de manera transversal (fitxa catalogràfica)

DDCUMENTS