T'interessa

V Edició 2021

Ves enrere Vallada: Renovació d'instal·lacions d'enllumenat públic en casc urbà

Vallada: Renovació d'instal·lacions d'enllumenat públic en casc urbà

Convocatòria: V Edició

Menció: categoria "Ajuntaments de menys de 5.000 habitants"

Municipi: VALLADA (València)

Nº habitants (INE 1 gener 2020): 3.096 (1.535 dones i 1.561 homes)

Projecte: Renovació d'instal·lacions d'enllumenat públic en casc urbà

Resum: Projecte de renovació d'instal·lacions d'enllumenat públic al casc urbà. A més de les necessitats tècniques, d'estalvi i estètiques, l'augment del nombre de lluminàries i la consegüent millora de visibilitat en carrers claus, una reivindicació tradicional, ha permès recuperar un espai de convivència, dotar a la zona d'una millor accessibilitat i posar en valor l'atractiu del casc històric (fitxa catalogràfica)

DDCUMENTS