T'interessa

VI Edició

Ves enrere Buñol: Creació de la Sala Municipal d'Estudi, Ana Lluch.

Buñol: Creació de la Sala Municipal d'Estudi, Ana Lluch.

Convocatòria: VI Edició

Premi: categoria "Ajuntaments entre 5.000 i 20.000 habitants"

MunicipiBUÑOL (València)

Nº habitants (INE 1 gener 2021): 9.438 (4.719 dones i 4.719 homes)

Projecte: Creació de la Sala Municipal d'Estudi, Ana Lluch.

Resum: S'ha creat la Sala Municipal d'Estudi, Ana Lluch, amb la finalitat d'aportar un lloc d'estudi còmode, tranquil, funcional i modern per a tota persona que vulga fer ús de les seues instal·lacions (fitxa catalogràfica).

DOCUMENTS